ورود  

سامانه جامع مدیریت برنامه های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر رضوی (کوثر)

          

مکان تصویر عنوان برنامه عنوان فعالیت اجرا موضوع تاریخ روز زمان مدت توضیحات
ایوان مقصوره نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین کاظم راشد یزدی نماز جماعت صبح 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 04:58 00:20
ایوان مقصوره مراسم بعد از نماز صبح قرائت زیارت آقای مصطفی قاآنی قرائت زیارت عاشورا 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 05:20 00:30
ایوان مقصوره مراسم بعد از نماز صبح سخنرانی حجت الاسلام حسین شرفی برکات خون شهید 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 05:50 00:20
ایوان مقصوره مراسم قبل از نماز ظهر و عصر مداحی و مرثیه سرایی آقای سیدمصطفی حسینی يزدی مرثیه سرایی 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 10:25 00:15
ایوان مقصوره نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدجعفر طباطبایی نماز جماعت ظهر و عصر 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 12:31 00:30
ایوان مقصوره مراسم بعد از نماز ظهر و عصر قرائت زیارت آقای محمد عابدیها قرائت زیارت وارث 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 13:00 00:15
ایوان مقصوره مراسم قبل از نماز مغرب و عشا مداحی و مرثیه سرایی آقای حميد پيونديان مرثیه‌سرایی و عزادرای 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 17:50 00:15
ایوان مقصوره مراسم قبل از نماز مغرب و عشا سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سيد جعفر علم الهدي اخلاق خانواده در سیره رضوی 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 18:05 00:20
ایوان مقصوره نماز جماعت نماز جماعت آیت الله مصطفی اشرفی نماز جماعت مغرب و عشاء 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 18:58 00:30
باب‌السلام نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام سیدامیررضا هاشمی نماز جماعت صبح 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 04:58 00:20
باب‌السلام نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام مهدی یعقوبی نماز جماعت ظهر و عصر 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 12:31 00:30
بست شیخ طبرسی نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام حسین حائری نماز جماعت ظهر و عصر 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 12:31 00:30
بست شیخ طوسی نماز جماعت نماز جماعت آیت الله محمد حسن خزائی نماز جماعت مغرب و عشاء 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 18:58 00:30
شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین محسن ملکی نماز جماعت صبح 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 04:58 00:20
صحن امام حسن‌مجتبی(ع) نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام محمدمهدی رجبی نماز جماعت مغرب و عشاء 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 18:58 00:30
صحن امام حسن‌مجتبی(ع) مراسم بعد از نماز مغرب و عشا سخنرانی آقای محمدتقی ایزدخواه مصادیق اخلاق حسنه در سیره اهل البیت علیهم‌السلام 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 19:25 00:20
صحن امام حسن‌مجتبی(ع) مراسم بعد از نماز مغرب و عشا قرائت زیارت آقای هادی فکور حدادان قرائت زیارت عاشورا 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 19:45 00:30
صحن جامع رضوی نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین سیدمرتضی حسینی نماز جماعت صبح 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 04:58 00:20
صحن جامع رضوی مراسم بعد از نماز صبح قرائت زیارت آقای جواد یوسف‌زاده قرائت زیارت عاشورا 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 05:20 00:30
صحن جامع رضوی نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین علی مؤمنی نماز جماعت صبح دوم 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 05:22 00:20
صحن جامع رضوی مراسم قبل از نماز صبح سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مرتضی امین نیا هشیاری اخلاقی 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 06:00 00:20
صحن جامع رضوی نماز جماعت نماز جماعت آیت الله محمد حسن خزائی نماز جماعت ظهر و عصر 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 12:31 00:30
صحن جامع رضوی مراسم قبل از نماز مغرب و عشا قرائت زیارت آقای سیدحسین ماهرخسار قرائت زیارت عاشورا 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 17:35 00:30
صحن جامع رضوی نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین کاظم راشد یزدی نماز جماعت مغرب و عشاء 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 18:58 00:30
صحن جامع رضوی مراسم بعد از نماز مغرب و عشا قرائت زیارت آقای علی خوش چهره قرائت زیارت امین الله 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 19:25 00:16
صحن جامع رضوی مراسم بعد از نماز مغرب و عشا سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین محمد سیدآبادی غیرت‌ورزی و شکست از دیدگاه اسلام 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 20:00 00:20
صحن جامع رضوی مراسم بعد از نماز مغرب و عشا مداحی و مرثیه سرایی آقای محمد صالحی پور مرثیه سرایی و عزاداری 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 20:25 00:20
صحن جمهوری اسلامی نماز جماعت نماز جماعت آیت الله حسین گرایلی نماز جماعت صبح 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 04:58 00:20
صحن جمهوری اسلامی مراسم بعد از نماز صبح قرائت زیارت آقای مهدی فرامرزی نسب قرائت زیارت عاشورا 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 05:20 00:30
صحن جمهوری اسلامی مراسم بعد از نماز صبح سخنرانی حجت الاسلام اسدالله ابوالفضلیان حقیقت دنیا از دیدگاه قرآن 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 05:50 00:20
صحن جمهوری اسلامی نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر فرجام نماز جماعت ظهر و عصر 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 12:31 00:30
صحن جمهوری اسلامی نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی اصغر مجتبوی نماز جماعت مغرب و عشاء 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 18:58 00:30
صحن جمهوری اسلامی مراسم قبل از نماز مغرب و عشا سخنرانی حجت‌الاسلام مجتبی الهی‌خراسانی راهکارهای تربیتی اسلام در زندگی امروز 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 19:35 00:25
صحن دارالقرآن کریم نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد نماز جماعت ظهر و عصر 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 12:31 00:30
صحن غدیر نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین مهدی زمانی فرد نماز جماعت ظهر و عصر 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 12:31 00:30
صحن غدیر نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام مهدی یعقوبی نماز جماعت مغرب و عشاء 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 18:58 00:30
صحن کوثر نماز جماعت نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین عباس مقدسیان نماز جماعت مغرب و عشاء 99/06/29
ویرایش شده در 99/06/29 10:56
شنبه 18:58 00:30