ورود  

سامانه جامع مدیریت برنامه های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر رضوی (کوثر)

          

مکان

تصویر

عنوان برنامه

عنوان فعالیت

اجرا

موضوع

تاریخ

روز

زمان

مدت

توضیحات

استودیوی رواق امام خمینی ره

مراسم بعد از نماز صبح

قرائت زیارت اداره تبلیغات

محمدجواد‌مشکی‌باف

قرائت زیارت امین‌الله و ذکر توسل

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

05:15

00:15

مراسم قبل از نماز ظهر و عصر

سخنرانی اداره تبلیغات

حجت الاسلام والمسلمین مهدی زمانی فرد

جایگاه و منزلت خانواده در اسلام

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

11:30

00:20

مراسم قبل از نماز ظهر و عصر

مداحی اداره تبلیغات

هادی الهی

مدیحه سرایی

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

12:00

00:15

مراسم بعد از نماز ظهر و عصر

قرائت زیارت اداره تبلیغات

احد سبزی

قرائت زیارت مختصر امام‌رضا علیه‌السلام

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

13:00

00:15

مراسم بعد از نماز مغرب و عشا

قرائت ادعیه

سیدناصر کهربایی

قرائت دعای توسل

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

23:00

00:40

ایوان مقصوره

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام والمسلمین کاظم راشد یزدی

نماز جماعت صبح

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

03:40

00:20

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدجعفر طباطبایی

نماز جماعت ظهر و عصر

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

12:42

00:30

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدجعفر طباطبایی

نماز جماعت مغرب و عشاء

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

20:19

00:30

باب‌السلام

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام سیدامیررضا هاشمی

نماز جماعت صبح

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

03:40

00:20

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام حسین حائری

نماز جماعت ظهر و عصر

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

12:42

00:30

بست شیخ طوسی

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

آیت الله محمد حسن خزائی

نماز جماعت مغرب و عشاء

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

20:19

00:30

دفتر ارتباطات مردمی

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام سید محمد نژاد حسینی

نماز جماعت ظهر و عصر

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

12:42

00:30

سازمان مرکزی

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام سید محمد رضوی نسب

نماز جماعت ظهر و عصر

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

12:42

00:30

صحن امام حسن‌مجتبی(ع)

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام سیدعلی صالح

نماز جماعت ظهر و عصر

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

12:42

00:30

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی اصغر مجتبوی

نماز جماعت مغرب و عشاء

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

20:19

00:30

صحن جامع رضوی

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام والمسلمین محسن ملکی

نماز جماعت صبح

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

03:40

00:20

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه دوم

حجت الاسلام والمسلمین علی مؤمنی

نماز جماعت صبح دوم

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

04:04

00:20

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام والمسلمین جعفر اسلامی فر

نماز جماعت ظهر و عصر

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

12:42

00:30

مراسم قبل از نماز مغرب و عشا

مداحی اداره تبلیغات

سیدجعفر ماهرخسار

مدیحه سرایی

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

19:00

00:15

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام والمسلمین کاظم راشد یزدی

نماز جماعت مغرب و عشاء

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

20:19

00:30

مراسم بعد از نماز مغرب و عشا

قرائت زیارت اداره تبلیغات

سعید قانع

قرائت زیارت امین‌الله

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

20:50

00:15

مراسم بعد از نماز مغرب و عشا

سخنرانی اداره تبلیغات

حجت الاسلام والمسلمین جعفر اسلامی فر

سبک زندگی اهل‌بیت، جلوه حضور قرآن در زندگی

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

21:04

00:21

صحن جمهوری اسلامی

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام محمدمهدی رجبی

نماز جماعت صبح

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

03:40

00:20

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

آیت الله محمد حسن خزائی

نماز جماعت ظهر و عصر

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

12:42

00:30

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی اصغر حسینی

نماز جماعت مغرب و عشاء

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

20:19

00:30

صحن دارالقرآن کریم

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام محمدرضا تقوایی

نماز جماعت ظهر و عصر

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

12:42

00:30

صحن غدیر

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام والمسلمین مهدی بخارایی

نماز جماعت ظهر و عصر

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

12:42

00:30

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام مهدی یعقوبی

نماز جماعت مغرب و عشاء

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

20:19

00:30

صحن کوثر

نماز جماعت

نماز جماعت یومیه

حجت الاسلام والمسلمین عباس مقدسیان

نماز جماعت مغرب و عشاء

99/04/17
ویرایش شده در 99/04/16 05:41

سه شنبه

20:19

00:30