ورود  

سامانه جامع مدیریت برنامه های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر رضوی (کوثر)

          

ردیف مکان تصویر عنوان برنامه عنوان فعالیت اجرا موضوع تاریخ روز زمان مدت توضیحات
1 استودیوی حرم مطهر رضوی زیارت مختصر امام رضا(ع) قرائت ادعیه و زیارات - زائرین غیرایرانی نجف علی سعادتی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 19:00 00:20 کهرمنگ تی وی - بلتی بول ستودیو - گوهر نایاب، لوکل کیبلز
2 ایوان باب الهادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام محمدصادق فاضلی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
3 ایوان مقصوره قرآن اذانگاهی صبح قرآن اذانگاهی آقای یاسر پارسایی قرآن اذانگاهی صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:42 00:10
4 ایوان مقصوره اذان صبح اذان آقای یاسر پارسایی اذان صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:52 00:06
5 ایوان مقصوره نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه آقای مسلم ناصری نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
6 ایوان مقصوره نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملکی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
7 ایوان مقصوره سخنرانی سخنرانی حجت الاسلام محمد نصیری پایبندی به شریعت رمز نجات انسانها 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:30 00:30
8 ایوان مقصوره قرآن اذانگاهی ظهر قرآن اذانگاهی آقای جلال نجاتیان قدریجانی قرآن اذانگاهی ظهر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:09 00:10
9 ایوان مقصوره اذان ظهر اذان آقای جلال نجاتیان قدریجانی اذان ظهر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:19 00:06
10 ایوان مقصوره نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای محسن احمدی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
11 ایوان مقصوره نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت آیت الله مهدی مروارید نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
12 ایوان مقصوره نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین مهدی تشکری صادق زاده نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:40 00:02
13 ایوان مقصوره زیارت امین الله قرائت زیارات آقای رضا نظامی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:55 00:15
14 ایوان مقصوره نشست تخصصی پرسمان دینی آقای مرتضی کهرمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:35
دوشنبه 12:05 01:00
15 ایوان مقصوره قرآن اذانگاهی مغرب قرآن اذانگاهی آقای مختار دهقان اصطجرودی قرآن اذانگاهی مغرب 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:27 00:10
16 ایوان مقصوره اذان مغرب اذان آقای مختار دهقان اصطجرودی اذان مغرب 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:37 00:06
17 ایوان مقصوره نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه آقای محسن احمدی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
18 ایوان مقصوره نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت آیت‌الله سیدمحمدرضا ایازی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
19 ایوان مقصوره نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام حسین خادم الخمسه نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:58 00:02
20 ایوان مقصوره زیارت امین الله قرائت زیارات آقای علی کارگر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:15 00:15
21 ایوان مقصوره سخنرانی سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین مرتضی امین نیا تاثیر گذشت در رضایتمندی از زندگی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:30 00:40
22 باب الکاظم اتاق 40 سخنرانی سخنرانی -زائرین غیرایرانی سید شهزاد علی نقوی خدمت به هم نوع در سبک زندگی اجتماعی امام رضا علیه السلام 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:30 00:30 ziarat-ahybait + ولایت تی وی
23 باب الکاظم اتاق 40 حرم شناسی کلاس حرم شناسی -زایرین غیر ایرانی سید شهزاد علی نقوی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 19:00 02:00 ziarat-ahybait + ولایت تی وی
24 باب‌السلام نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه مهدی یار عباسپور نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
25 باب‌السلام نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام سیدعلی صالح نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
26 باب‌السلام نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه آقای امیر حسین یوسفی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
27 باب‌السلام نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام ابراهیم تقوی فر نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
28 بست شیخ طوسی مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی قرائت وحفظ آقای مهدی جهانگیری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 02:00
29 بست شیخ طوسی نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه حسین ادهمی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
30 بست شیخ طوسی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام حسین حائری نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
31 بست شیخ طوسی مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی قرائت وحفظ آقای علی اصغر رحیمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:30 02:00
32 بست شیخ طوسی نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه محمد جواد خوش خوی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
33 بست شیخ طوسی نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت الاسلام محمدرضا مهریزیان نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
34 دارالقرآن اتاق 13/1 تجویدمقدماتی کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم طیبه اکبری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:30 01:30
35 دارالقرآن اتاق 14 خوشنویسی کارگاه هنری خانم منصوره شادکام 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 06:00
36 دارالقرآن اتاق 14 معرق کارگاه هنری خانم مریم مطیعی نقندر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:00 04:00
37 دارالقرآن اتاق 14 خوشنویسی کارگاه هنری فهیمه شریفی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:00 04:00
38 دارالقرآن اتاق 19/1 مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم طیبه فتاحی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 04:00
39 دارالقرآن اتاق 2 خوشنویسی کارگاه هنری آقای سیدعبدالمهدی حسن زاده لوشاب 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:00 04:00
40 دارالقرآن اتاق 7/1 تجویدمقدماتی کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم راضیه خیرخواه جوان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:30 01:30
41 دارالقرآن اتاق 7/2 تجویدمقدماتی کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم معصومه تراب مستعدی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:30 01:30
42 دارالقرآن اتاق 7/3 تجویدمقدماتی کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم خیرالنساء بابایی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:30 01:30
43 دارالقرآن اتاق 9 مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی قرائت وحفظ آقای جواد پرده شناس 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 03:30
44 دارالقرآن اتاق 9 مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی قرائت وحفظ آقای اسد رحیمیان خامنه 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 03:00
45 دارالقرآن اتاق15 حفظ کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم آرزو باقریان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 04:00
46 دارالقرآن اتاق15 حفظ کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم عصمت وحیدیان صادق 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:00 03:00
47 دفتر ائمه جماعت 2 نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت الاسلام حسن نهضتی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
48 دفتر ائمه جماعت 3 نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت الاسلام حسن نهضتی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
49 رواق امام خمینی(ره) قرآن اذانگاهی صبح قرآن اذانگاهی آقای رضا گلشاهی قرآن اذانگاهی صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:42 00:10
50 رواق امام خمینی(ره) اذان صبح اذان آقای رضا گلشاهی اذان صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:52 00:06
51 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه آقای محمد عباسی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
52 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی حسنی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
53 رواق امام خمینی(ره) زیارت امین الله قرائت زیارات آقای محمد عابدیها 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 05:30 00:15
54 رواق امام خمینی(ره) تفسیر قرآنی تفسیر قرآن آقای مجتبی عرفانیان مقبلی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 05:57 00:15
55 رواق امام خمینی(ره) ترتیل خوانی قرآن کریم ترتیل آقای مصطفی احمدی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 06:15 00:30
56 رواق امام خمینی(ره) ترتیل خوانی قرآن کریم ترتیل آقای مسعود پنجه 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 06:15 00:30
57 رواق امام خمینی(ره) مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم مونس سعیدی نیا 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:15 02:00
58 رواق امام خمینی(ره) تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم زینت امروزی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:15 02:00
59 رواق امام خمینی(ره) نشست پرسش و پاسخ اخلاقی تربیتی حلقه معرفت خانم لیلا اکبری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:30 01:30
60 رواق امام خمینی(ره) بیان احکام بیان احکام آقای محمد تشکری صادق زاده احکام خمس 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:10 00:15
61 رواق امام خمینی(ره) سخنرانی سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی واعظ موسوی شاخصه های سبک زندگی اسلامی در جامعه 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:30 00:30
62 رواق امام خمینی(ره) معارف اذان گاهی تفسیر قرآن آقای مجتبی نصرتی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:04 00:05
63 رواق امام خمینی(ره) قرآن اذانگاهی ظهر قرآن اذانگاهی آقای هادی اسفیدانی قرآن اذانگاهی ظهر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:09 00:10
64 رواق امام خمینی(ره) اذان ظهر اذان آقای هادی اسفیدانی اذان ظهر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:19 00:06
65 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای حسن زنگی آبادی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
66 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم راشد یزدی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
67 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین حجت الاسلام مظفر برسلانی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:40 00:02
68 رواق امام خمینی(ره) زیارت امین الله قرائت زیارات کاظم اکبرزاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:55 00:15
69 رواق امام خمینی(ره) مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم اعظم امینی نژاد 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 02:15
70 رواق امام خمینی(ره) تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم نرگس ایزد پناه طوسی تهرانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 02:00
71 رواق امام خمینی(ره) نشست پرسش و پاسخ اعتقادی حلقه معرفت خانم تکتم صادق مسجدی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:30 01:30
72 رواق امام خمینی(ره) بیان احکام بیان احکام حجه الاسلام سیدرضا ذاکری جو احکام لباس و حجاب و پوشش 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 00:15
73 رواق امام خمینی(ره) معارف اذان گاهی تفسیر قرآن آقای علی اكبر تولایی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:23 00:04
74 رواق امام خمینی(ره) قرآن اذانگاهی مغرب قرآن اذانگاهی آقای جواد کاشفی قرآن اذانگاهی مغرب 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:27 00:10
75 رواق امام خمینی(ره) اذان مغرب اذان آقای جواد کاشفی اذان مغرب 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:37 00:06
76 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه آقای حسن زنگی آبادی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
77 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم راشد یزدی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
78 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین آقای سید علی طباطبائی بحر آباد نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:58 00:02
79 رواق امام خمینی(ره) زیارت امین الله قرائت زیارات آقای مهدی سروری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:15 00:15
80 رواق امام خمینی(ره) سخنرانی سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم راشد یزدی توکل به خداوند وتوسل به اهل بیت (ع) 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:30 00:40
81 رواق امام خمینی(ره) حدیث کساء قرائت ادعیه آقای علی ملائکه 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:10 00:30
82 رواق حضرت زهرا(س) اجرای میان برنامه مجری فاطمه عمارت ساز 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:25 01:35
83 رواق حضرت زهرا(س) بیان احکام بیان احکام سوسن محمودي هاشمي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:30 00:15
84 رواق حضرت زهرا(س) دکلمه خوانی مجری فاطمه عمارت ساز 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:50 00:05
85 رواق حضرت زهرا(س) زیارت امین الله قرائت ادعیه علی حیدری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 00:15
86 رواق حضرت زهرا(س) مداحی و ذکر توسل مداحی و مرثیه سرایی علی حیدری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:15 00:10
87 رواق حضرت زهرا(س) سخنرانی سخنرانی خانم فاطمه اسماعیلی حقوق و تکالیف همسران از منظر قرآن 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:30 00:30
88 رواق حضرت زهرا(س) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت الاسلام محمدعلی عزیزی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
89 رواق حضرت زهرا(س) زیارت عاشورا قرائت ادعیه محمد غلامپور 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:50 00:20
90 رواق حضرت زهرا(س) سخنرانی سخنرانی خانم سعیده انصاری اول نقش عبادت در تعالی خانواده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 00:25
91 رواق حضرت زهرا(س) نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه آقای مهدی براتی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
92 رواق حضرت زهرا(س) نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت الاسلام مظفر برسلانی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
93 رواق حضرت زهرا(س) نشست تخصصی مجری اداره پاسخگویی سیده سمانه نورائی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:15 01:00
94 رواق حضرت زهرا(س) نشست تخصصی پرسمان دینی اکرم کلالی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:15 01:00
95 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون میز پاسخگویی احکام میز خدمت آقای مرتضی سیدآبادی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 00:01 06:00
96 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه محمد مهدی امینی نزاد نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
97 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام ابراهیم تقوی فر نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
98 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون میز پاسخگویی احکام میز خدمت حجه الاسلام سید ابراهیم سیدرضائی چهارتکابی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 06:00 04:00
99 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون میز پاسخگویی احکام میز خدمت سیدهادی فاطمیان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
100 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای احمد حقیری نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
101 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدجعفر طباطبایی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
102 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام سید مهدی صالحی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:40 00:02
103 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون میز پاسخگویی احکام میز خدمت روح ا... نامنی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
104 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه محمدرضا عامری نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
105 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود مرویان حسینی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
106 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین هادی تشکری صادق زاده نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:58 00:02
107 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون میز پاسخگویی احکام میز خدمت آقای سیدمصطفی فاطمیان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
108 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون میز پاسخگویی احکام میز خدمت حجه الاسلام حسن مهاجری خراسانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 22:00 01:59
109 رواق دارالحجه اتاق 10 تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم نرگس علیزاده عشق آباد 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 04:00
110 رواق دارالحجه اتاق 10 تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم مهرشاد کیانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 02:00
111 رواق دارالحجه اتاق 10 تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم سیده زهره علوی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:00 03:00
112 رواق دارالحجه اتاق 9 پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی عزت عباسی شهری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 03:00
113 رواق دارالحجه اتاق 9 مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم طیبه یوسفی تلگرد 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 04:00
114 رواق دارالحجه اتاق 9 مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم بی بی مرضیه حشمتی نیك 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:00 03:00
115 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه آقای حسین قاسمی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
116 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین علی مؤمنی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
117 رواق دارالحجه(عج) دعای عهد قرائت زیارات آقای محمد کریمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 05:30 00:15
118 رواق دارالحجه(عج) تجویدمقدماتی کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم زهرا افخمی ریحانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 01:30
119 رواق دارالحجه(عج) تجویدمقدماتی کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم بتول نامدار باغکی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 01:30
120 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر اعتقادی دفاتر پاسخگویی معصومه خانلرمشهدی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:30 03:00
121 رواق دارالحجه(عج) تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم فاطمه صابری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 02:00
122 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی عباس مخلصی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 05:00
123 رواق دارالحجه(عج) نشست پرسش و پاسخ اعتقادی حلقه معرفت خانم بتول عزیزی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 01:30
124 رواق دارالحجه(عج) بیان احکام بیان احکام حجه الاسلام علی اکبر خرسند زاک احکام شرائط امر به معروف و نهی از منکر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:40 00:15
125 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خانم حوا کیمیاقلم 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:00 03:00
126 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای حسین حبیبی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
127 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی فرد نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
128 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین محمدعلی بیگی افین نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:40 00:02
129 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر اعتقادی دفاتر پاسخگویی نجمه السادات امیری دشتبیاض 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
130 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی عفت عنبری زرگر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 03:00
131 رواق دارالحجه(عج) نشست پرسش و پاسخ اعتقادی حلقه معرفت خانم رضایی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:30 01:30
132 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر اعتقادی دفاتر پاسخگویی خانم شهلا هوشیار 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 03:00
133 رواق دارالحجه(عج) بیان احکام بیان احکام محمد حسين درفشان احکام نماز 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:10 00:15
134 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه امیرعباس گلستانی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
135 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مروج نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
136 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام مصطفی زارع خضربیگی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:58 00:02
137 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خدیجه زحمتکش 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:00 03:00
138 رواق دارالحجه(عج) زیارت امین الله قرائت زیارات آقای محمد سرجامی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:15 00:15
139 رواق دارالحجه(عج) سخنرانی سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید جواد علیزاده موسوی راهکارهای سعادت و نجات انسان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:30 00:40
140 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی آقای نقی سعیدی نجات 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
141 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خانم نرجس خاتون رباطی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 20:00 03:59
142 رواق دارالذکر نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه محسن کامیاب نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
143 رواق دارالذکر نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه زهیر ادهمی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
144 رواق دارالرحمه پاسخگویی به مسائل دینی پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی نجف علی سعادتی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 04:00 حضوری
145 رواق دارالرحمه میز پاسخگویی احکام پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی حجت‌الاسلام سیدعلی فریمانه 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:30 04:00
146 رواق دارالرحمه اجرای میان برنامه مجری -زایرین غیرایرانی جلیل احمد عظیمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:00 00:05
147 رواق دارالرحمه قرائت قرآن قرائت‌ قرآن - زائرین غیرایرانی سعید حسن زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:05 00:05
148 رواق دارالرحمه اجرای میان برنامه مجری -زایرین غیرایرانی جلیل احمد عظیمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:10 00:05
149 رواق دارالرحمه سخنرانی سخنرانی -زائرین غیرایرانی غلام رضا رضایی جایگاه امام در مدیریت جامعه 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:15 00:25
150 رواق دارالرحمه زیارت امین الله قرائت ادعیه و زیارات - زائرین غیرایرانی نعمت الله محمدی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:40 00:30
151 رواق دارالرحمه اجرای میان برنامه مجری -زایرین غیرایرانی جلیل احمد عظیمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:10 00:15
152 رواق دارالزهد نشست پرسش و پاسخ اخلاقی تربیتی حلقه معرفت خانم سکینه رضا شاطری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 01:30
153 رواق دارالزهد نشست پرسش و پاسخ اعتقادی حلقه معرفت اکرم کلالی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:30 01:30
154 رواق دارالزهد نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه آقای محسن شریفی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
155 رواق دارالسلام نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام حسین حائری نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
156 رواق دارالسلام نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت الاسلام غلامرضا اکبری نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
157 رواق دارالسلام نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام حسین حائری نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
158 رواق دارالسیاده نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام علی صارمی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
159 رواق دارالسیاده نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی حسنی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
160 رواق دارالسیاده نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی حسنی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
161 رواق دارالمرحمه نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه آقای علیرضا نخعی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
162 رواق دارالمرحمه نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین سیدمرتضی حسینی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
163 رواق دارالمرحمه نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای مهدی نخعی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
164 رواق دارالمرحمه نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام مهدی یعقوبی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
165 رواق دارالمرحمه زیارت امام رضا علیه السلام قرائت ادعیه و زیارات - زائرین غیرایرانی سید مجید حسین زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:50 00:20 پخش زنده از رضوی تی وی
166 رواق دارالمرحمه کلاس حفظ قرائت‌ قرآن - زائرین غیرایرانی محمد پرسا 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:00 01:00
167 رواق دارالمرحمه راهنمای زائر غیر ایرانی راهنمای زائرین غیر ایرانی سالم جواد محیاوی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:00 03:45
168 رواق دارالمرحمه اجرای میان برنامه مجری -زایرین غیرایرانی عدنان بوشهری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 02:50
169 رواق دارالمرحمه میز خدمت حرم شناسی اداره زائرین غیر ایرانی کلاس حرم شناسی -زایرین غیر ایرانی ربیع دولابی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 03:30
170 رواق دارالمرحمه میز پاسخگویی احکام پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی حجت‌الاسلام علاء الشیخ 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 03:00
171 رواق دارالمرحمه بیان احکام بیان احکام -زائرین غیرایرانی حجت‌الاسلام علاء الشیخ 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:05 00:20 آداب البیع - الغش
172 رواق دارالمرحمه نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه آقای رضا صحرایی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
173 رواق دارالمرحمه نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام سیدامیررضا هاشمی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
174 رواق دارالمرحمه زیارت امین الله قرائت ادعیه و زیارات - زائرین غیرایرانی صالح حدادی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:15 00:15 پخش زنده از اینستاگرام live.imamredaasو اینستاگرام om-allbaneen4
175 رواق دارالمرحمه سخنرانی سخنرانی -زائرین غیرایرانی منتظر الحیدری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:32 00:38 پخش زنده از اینستاگرام live.imamredaasو اینستاگرام om-allbaneen4
176 رواق دارالهدایه نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه علی مرآتی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
177 رواق دارالهدایه نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت الاسلام سیدعلی موسوی صدر نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
178 رواق دارالولایه نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه آقای محمدرضا کریمی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
179 رواق دارالولایه نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین عباس مقدسیان نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
180 رواق دارالولایه تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم صدیقه رجب پورشورچه 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 02:00
181 رواق دارالولایه نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای علی اکبر دهقان منگابادی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
182 رواق دارالولایه نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین مهدی بخارایی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
183 رواق دارالولایه نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام مجید فروهی ارزنه ئی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:40 00:02
184 رواق دارالولایه تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم ناهید حسن زاده حصار 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 02:00
185 رواق دارالولایه نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه آقای سیدمحمد آریایی فر نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
186 رواق دارالولایه نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملکی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
187 رواق دارالولایه نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین آقای نقی سعیدی نجات نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:58 00:02
188 رواق شیخ حرعاملی نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه آقای علیرضا معبودی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
189 رواق شیخ حرعاملی نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام محمد قربانزاده نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
190 رواق کوثر نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه آقای محمدرسول دست بندچی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
191 رواق کوثر نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام مهدی یعقوبی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
192 رواق کوثر مداحی و ذکر توسل مداحی و مرثیه سرایی حمیدرضا حضرتی پریشان 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 05:30 00:15
193 رواق کوثر نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای مرتضی ساقی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
194 رواق کوثر اجرای میان برنامه مجری -زایرین غیرایرانی ام فروه سید نقوی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:00 01:15
195 رواق کوثر پاسخگویی حضوری و تلفنی پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی عبدالخالق جعفری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:37
دوشنبه 15:00 06:00 حضوری
196 رواق کوثر سخنرانی سخنرانی -زائرین غیرایرانی خانم سیده رباب فاطمه نقوی گره گشایی از دیگران سبک زندگی ولایی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:15 00:45
197 رواق کوثر نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه پوریا قدمیاری نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
198 رواق کوثر نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت آیت‌الله محمد حسن خزائی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
199 رواق کوثر نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام احمد پارسا نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:58 00:02
200 رواق کوثر قرائت ادعیه و زیارات - زائرین غیرایرانی نجف علی سعادتی 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 17:10 00:30
201 ساختمان حراست نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت الاسلام محمود عامری نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
202 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام علی اکبر خرسند زاک 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 00:00 06:00
203 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 آقای رضا کوهزاد 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 00:00 06:00
204 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 سيد حسن سادات محمدي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 06:00 04:00
205 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام مجید فروهی ارزنه ئی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 06:00 04:00
206 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 علی جان قربانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 06:00 04:00
207 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اعتقادی سامانه 32020 حجت الاسلام حسن نهضتی 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 08:00 06:00
208 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام ابراهیم خندان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 05:00
209 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 آقای محمد جواد حسین زاده جاغرق 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 05:00
210 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 محمد علي محسني زارج 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 05:00
211 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 مجتبي محمدپور 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 05:00
212 سامانه 32020- برادران پاسخگویی به سوالات قرآنی حدیثی کارگاه آموزشی تفسیروحدیث آقای محمد جواد حسین زاده جاغرق 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
213 سامانه 32020- برادران پاسخگویی به سوالات قرآنی حدیثی کارگاه آموزشی تفسیروحدیث آقای مجتبی عرفانیان مقبلی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
214 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اعتقادی سامانه 32020 عبدالصالح بابازاده 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 10:00 04:00
215 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اعتقادی سامانه 32020 سیدمحسن حسینی دولت آباد 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 10:00 04:00
216 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 آقای رجب علی بهمانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
217 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام سیدابوتراب جوادزاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
218 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام مرتضی حسینی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
219 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام سیدجعفر خاتمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
220 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 آقای حسن خداشناس 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
221 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 سيدمحمدحسن صادقي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
222 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام سید مهدی صالحی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
223 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 مجتبي محمدپور 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
224 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 رضا ملوندی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
225 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 مهدی رئوف جاویدی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
226 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 آقای محمد علی معدنی هاشم آباد 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
227 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حسن جوادی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
228 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اخلاقی سامانه 32020 حجت الاسلام علی اصغر فاضلی 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 10:00 04:00
229 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اخلاقی سامانه 32020 آقای حسین کرامتی 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 10:00 04:00
230 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام حسن مهاجرانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
231 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام سیدابوالحسن قاسم زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 04:00
232 سامانه 32020- برادران پاسخگویی به سوالات قرآنی حدیثی کارگاه آموزشی تفسیروحدیث آقای قربانعلی خرسندی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
233 سامانه 32020- برادران پاسخگویی به سوالات قرآنی حدیثی کارگاه آموزشی تفسیروحدیث حجه الاسلام سید رضا موسوی بایگی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
234 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اعتقادی سامانه 32020 غلامحسین اسدی جهان 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 14:00 04:00
235 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اعتقادی سامانه 32020 حجه الاسلام مهدی امیری 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 14:00 04:00
236 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اعتقادی سامانه 32020 مصطفی سلیمی زارع 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 14:00 04:00
237 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام کاظم ابراهیمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
238 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام احمد پارسا 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
239 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 مهدی تشکری صادق زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
240 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 هادی تشکری صادق زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
241 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 محمدصالح جواهری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
242 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 سید مهدی جهان مهین 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
243 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 احمد رباني اصل 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
244 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 آقای نقی سعیدی نجات 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
245 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 سیدمهدی ضیاءالحق 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
246 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام علیرضا محمدزاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
247 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 آقای سیدمصطفی فاطمیان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
248 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اخلاقی سامانه 32020 حجه الاسلام مجتبی فیروزی پور 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 14:00 04:00
249 سامانه 32020- برادران پاسخگویی به سوالات قرآنی حدیثی کارگاه آموزشی تفسیروحدیث آقای حبیب یوسف نژادخواجه بلاغ 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
250 سامانه 32020- برادران پاسخگویی به سوالات قرآنی حدیثی کارگاه آموزشی تفسیروحدیث آقای محمدرضا خاتمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
251 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اعتقادی سامانه 32020 آقای سید علی طباطبائی بحر آباد 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 18:00 05:00
252 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اعتقادی سامانه 32020 سیدحامد باقری تیجی 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 18:00 05:00
253 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اعتقادی سامانه 32020 مرتضی میرزائی صفی آباد 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 18:00 05:00
254 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 جعفر احمدی زادفیروزجائی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
255 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 قاسم الهی زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
256 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 محمدعلی بیگی افین 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
257 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام سیدعلی حسینی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
258 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 آقای سیدمسعود حسینی دولت آباد 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
259 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام سیدعلی حسینی همدانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
260 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام حسین خادم الخمسه 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
261 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام علی اکبر خرسند زاک 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
262 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام مصطفی زارع خضربیگی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
263 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 آقای سید محمد جواد سجادی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
264 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام شورورزی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
265 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حسن قاسمیان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
266 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 محسن محمدیان خراسانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
267 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اخلاقی سامانه 32020 سعید محمودی منظری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 16:27
دوشنبه 18:00 04:00
268 سامانه 32020- برادران پاسخگویی اخلاقی سامانه 32020 علیرضا برادران افتخاری 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 18:00 04:00
269 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 جواد مظلومی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
270 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 سیدعلی حیدری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 22:00 02:00
271 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام مصطفی رنجبر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 22:00 02:00
272 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 سیدعلی ضیائی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 22:00 02:00
273 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام جواد محمد زاده خضر بیکی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 22:00 02:00
274 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 آقای دانیال شیخ الاسلامی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 22:00 02:00
275 سامانه 32020- برادران سامانه 32020 سامانه 32020 حجه الاسلام محمد سلحشور 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 22:00 02:00
276 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 سوسن محمودي هاشمي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 00:00 04:00
277 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 نجمه انیسی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:00 04:00
278 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 فاطمه بداغ آبادی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 04:00
279 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 زهره جعفریه مزرعه آخوندی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 04:00
280 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 مهري قاسمي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 04:00
281 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 زهرا وهاب نيا 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 04:00
282 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 صديقه اشرفي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
283 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 زهرا آیاتی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
284 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 مهتاب پاک طینت 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
285 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 اشرف خلیل زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
286 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خانم میمنت روحانی نژاد 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
287 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 زهره زهرایی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
288 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 ملیحه صاحبی کلاته آخوند 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
289 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 سمیه عزیزی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
290 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 صدیقه قربانیان کیکانلو 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
291 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 کبری محمدیان تبار 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
292 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 یاسمن ویلانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
293 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 اعظم ابراهیمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
294 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 زهرا استیری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
295 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 عفت بخشی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
296 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 سارا پایدار 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
297 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 معصومه صنم يار 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
298 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 فاطمه عين افشار 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
299 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 مرجان کاظمی دلوئی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
300 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 مهری کیانی زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
301 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 حميده نگيني 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
302 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 زهرا سفری بیلند 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
303 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 اعظم رحيمي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
304 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 طاهره توکلی پور 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 20:00 20:00
305 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 فاطمه حليمي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 20:00 20:00
306 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 حمیده ظهوریان ثانی ممتاز 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 20:00 20:00
307 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 زهره قدیمی فر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 20:00 20:00
308 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 معصومه وحیدیان فر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 20:00 20:00
309 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه علیرضا رجب پور نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
310 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی اصغر حسینی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
311 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت صبح نماز جماعت دوم حجه الاسلام محمّدهادی عنایتی راد نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 05:22 00:30
312 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه دوم علیرضا رجب پور نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 05:22 00:30
313 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای محمدرضا کریمی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
314 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی اصغر مجتبوی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
315 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین آقای حسن شمسی کاخکی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:40 00:02
316 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه سجاد راحیان نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
317 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین عباس مقدسیان نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
318 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام مهدی نخعی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:58 00:02
319 شبستان آیت ا... علوی نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه آقای جواد رمضانی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
320 شبستان آیت ا... علوی نماز جماعت صبح نماز جماعت آیت‌الله محمد حسن خزائی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
321 شبستان آیت ا... علوی نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای محمدحسین سرباززاده نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
322 شبستان آیت ا... علوی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر حسینی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
323 شبستان آیت ا... میلانی نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای سجاد چهره نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
324 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه آقای مجتبی ریخته گرزاده نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
325 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدجعفر طباطبایی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
326 شبستان آیت ا... نهاوندی سخنرانی سخنرانی حجت الاسلام رحیم شرفی بخشش و انفاق در کلام امام رضا ع 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 05:30 00:20
327 شبستان آیت ا... نهاوندی زیارت امین الله قرائت زیارات آقای علیرضا پارسا 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 05:50 00:15
328 شبستان آیت ا... نهاوندی ترتیل خوانی قرآن کریم ترتیل آقای پیمان کاظمی میرنی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 10:57
دوشنبه 06:15 00:30
329 شبستان آیت ا... نهاوندی ترتیل خوانی قرآن کریم ترتیل آقای سیدعلی مومنیان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 06:15 00:30
330 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای امیر باشتنی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
331 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی اصغر حسینی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
332 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین آقای سید محمد جواد سجادی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:40 00:02
333 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه آقای حسن ابراهیمی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
334 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدجعفر طباطبایی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
335 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام سید رضا موسوی بایگی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:58 00:02
336 شبستان گرم نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه مرتضی حسینی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
337 شبستان گرم نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام سیدامیررضا هاشمی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
338 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی فاطمه کاتبی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 00:00 04:00
339 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی سميرا مومني 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:00 04:00
340 صحن آزادی نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه محمد علی ابراهیمی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
341 صحن آزادی نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام محمدمهدی رجبی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
342 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی طیبه سیبویه 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 03:00
343 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر اعتقادی دفاتر پاسخگویی مهدیه خادم مشکانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:30 03:00
344 صحن آزادی وضو خانه وضوخانه فاطمه شادکام تربتي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 04:00
345 صحن آزادی دفاتر پاسخگویی زهره زهرایی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:00 03:59
346 صحن آزادی نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای رضا صحرایی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
347 صحن آزادی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود مرویان حسینی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
348 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر اعتقادی دفاتر پاسخگویی خانم سکینه رضا شاطری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
349 صحن آزادی وضو خانه وضوخانه زهره رحیمی شبانکاره 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 13:00 04:00
350 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی انسیه وفائی جانی یزد 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 03:00
351 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر اعتقادی دفاتر پاسخگویی زهرا مکفی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 03:00
352 صحن آزادی نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه احمدرضا بصیری فر نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
353 صحن آزادی نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام علی صارمی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
354 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی سمیه عزیزی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:00 03:00
355 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی صفیه برسلانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 20:00 03:59
356 صحن امام حسن مجتبی(ع) نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه یوسف سیادت نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
357 صحن امام حسن مجتبی(ع) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت آیت‌الله محمد حسن خزائی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
358 صحن امام حسن مجتبی(ع) زیارت امام حسن مجتبی (ع) قرائت زیارات آقای علی فخار 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:55 00:15
359 صحن امام حسن مجتبی(ع) نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه آرش پوستین‌چی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
360 صحن امام حسن مجتبی(ع) نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت الاسلام حسین عباسی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
361 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی مرضیه توکلی شاد(فخری) 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 00:00 04:00
362 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام سیدابوالحسن قاسم زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 00:01 05:59
363 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام احمد اکبری چراغعلی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 00:01 06:00
364 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی فهیمه جوانمردسیدآبادی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:00 04:00
365 صحن انقلاب اسلامی نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه مهدی یار عباسپور نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
366 صحن انقلاب اسلامی نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت الاسلام حسین عباسی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
367 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام محمود موحدی فر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 06:00 04:00
368 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی زهرا دهقانی فیروزآبادی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 03:00
369 صحن انقلاب اسلامی وضو خانه وضوخانه عاطفه ضيايي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 04:00
370 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حسین سهرابی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 08:00
371 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی سمانه صالحی متعهد 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:00 03:00
372 صحن انقلاب اسلامی نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه ابوالفضل شاداب نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
373 صحن انقلاب اسلامی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین علی مؤمنی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
374 صحن انقلاب اسلامی وضو خانه وضوخانه حمیده ظهوریان ثانی ممتاز 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 13:00 04:00
375 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجت الاسلام مظفر برسلانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
376 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خانم طاهره احمدی شیرازی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 03:00
377 صحن انقلاب اسلامی نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه ابوالفضل شاداب نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
378 صحن انقلاب اسلامی نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام مهدی یعقوبی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
379 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی زهرا حسین نژاد 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:00 03:00
380 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی سیدعلی حیدری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
381 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی زهرا شیخ حافظ 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 20:00 03:59
382 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی مهدی تشکری صادق زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 22:00 01:59
383 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی احمد خداشناس 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 22:00 01:59
384 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی مهری کیانی زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 00:00 04:00
385 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی مهری کیانی زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:01 03:59
386 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر اعتقادی دفاتر پاسخگویی حجت الاسلام محمود عامری(*) 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 07:00 07:00
387 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی فاطمه دربان مقامي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 03:00
388 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خانم زهرا حسین پور 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:00 03:00
389 صحن جمهوری اسلامی نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای مرتضی ساقی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
390 صحن جمهوری اسلامی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر فرجام نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
391 صحن جمهوری اسلامی وضو خانه وضوخانه طاهره نریمانی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 13:00 04:00
392 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خانم زهرا حسین پور 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 03:00
393 صحن جمهوری اسلامی نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه آقای علی ساجدی مقدم نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
394 صحن جمهوری اسلامی نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام محمدمهدی رجبی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
395 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی زهرا رحیمی صادق 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:00 03:00
396 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خانم میمنت روحانی نژاد 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 20:00 03:59
397 صحن دارالقرآن کریم نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام مهدی شجاع نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
398 صحن دارالقرآن کریم نماز جماعت ظهروعصر بیان معارف قرآنی بین الصلاتین آقای مجتبی نصرتی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:05
399 صحن دارالقرآن کریم تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث آقای مجتبی نصرتی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 01:00
400 صحن دارالقرآن کریم نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت الاسلام محمدعلی قاصری نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
401 صحن دارالقرآن کریم نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان معارف قرآنی بین الصلاتین آقای علی اكبر تولایی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:05
402 صحن دارالقرآن کریم جلسه آموزش قرائت جلسه آموزشی قرائت آقای سیدمرتضی سادات فاطمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:30 01:30
403 صحن قدس نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه رضا حیدری نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
404 صحن پیامبر اعظم (ص) قرآن اذانگاهی صبح قرآن اذانگاهی صوت عبدالفتاح طاروتی قرآن اذانگاهی صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:42 00:10
405 صحن پیامبر اعظم (ص) نماز جماعت صبح مکبر نماز یومیه آقای امیر صبائی نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:58 00:30
406 صحن پیامبر اعظم (ص) نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مروج نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
407 صحن پیامبر اعظم (ص) وضو خانه وضوخانه مریم اخوان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 04:00
408 صحن پیامبر اعظم (ص) نماز جماعت ظهروعصر مکبر نماز یومیه آقای حسن علیپور نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:30
409 صحن پیامبر اعظم (ص) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین کریم عبدالهی نژاد نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
410 صحن پیامبر اعظم (ص) نماز جماعت مغرب‌وعشا مکبر نماز یومیه آقای حسن علیپور نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:43 00:30
411 صحن پیامبر اعظم (ص) نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر اسلامی فر نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
412 صحن گوهرشاد مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم زینب حسن زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:30 02:00
413 صحن‌انقلاب‌اسلامی استودیوی 123-تلویزیونی حدیث کساء قرائت ادعیه آقای رضا عرفانیان 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 19:30 00:30 شبکه قران
414 فضای مجازی - خارج از حرم کلاس صوت و لحن کلاس آموزش قرائت وحفظ خانم سیده ریحانه طاهر رحیمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 10:00 01:30
415 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی حجت الاسلام غلامرضا ناظمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 00:00 02:00
416 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت قربان هادی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 00:00 02:00
417 مدرسه پريزاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی آقای جواد خشکی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 00:01 06:00
418 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت حجت الاسلام غلامرضا ناظمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 02:00 02:00
419 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت علی جعفرزاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 04:00 02:00
420 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت آقای محمدعلی سجادی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 06:30 01:30
421 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی حبيب الله وظيفه مندرود پشتي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 04:00
422 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی مهدی سالاری(مشاور) 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 04:00
423 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی سعید محمودی منظری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 04:00
424 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت حجت الاسلام محمدعلی عزیزی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 08:00 01:30
425 مدرسه پريزاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام محمود علی محمدی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:00 05:00
426 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت رسول خضرائی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 09:30 01:30
427 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت سیدحامد باقری تیجی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:00 01:30
428 مدرسه پريزاد نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام محمدرضا تقوایی نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
429 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی رسول خضرائی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
430 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام محمدصادق فاضلی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
431 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی رضا جهانگیر فیض آبادی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:00 04:00
432 مدرسه پريزاد بیان احکام فقه و زندگی حجه الاسلام مصطفی رنجبر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:30 01:00
433 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت مهدی علویان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 13:30 02:00
434 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی سیدمحمدجواد رضوی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
435 مدرسه پريزاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی آقای مهدی قهاری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 14:00 04:00
436 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت آقای علی ابهری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:30 01:30
437 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی حسنی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
438 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی محمد پوربدخشان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
439 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی آقای مرتضی فاطمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:00 04:00
440 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت حبیب صداقت پور 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:00 01:30
441 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت حجت الاسلام احمد امین نیا 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:00 01:30
442 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی سیدمحمدجواد رضوی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
443 مدرسه پريزاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی هادی قانع حسن نیاخباز 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 04:00
444 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت آقای حمیدرضا مصطفوی پور 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:30 02:00
445 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت مهدی صارمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:30 02:00
446 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی علي صارمي 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 20:00 04:00
447 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت سيد علي فاطميان 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 20:30 01:30
448 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی حجت الاسلام غلامرضا ناظمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 21:00 03:00
449 مدرسه پريزاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی آقای محمد تشکری صادق زاده 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 22:00 01:59
450 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت علیرضا برادران افتخاری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 22:00 02:00
451 مدیریت امور رفاه زائرین نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت الاسلام سید علی اصغر بازغندی(حافظیان) نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
452 مسجد صدیقیها مداحی و ذکر توسل مداحی و مرثیه سرایی آقای احد سبزی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:55 00:15
453 مسجد صدیقیها مداحی و ذکر توسل مداحی و مرثیه سرایی علی حیدری 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 12:10 00:15
454 مسجد صدیقیها نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام سید محمد رضوی نسب نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30
455 مسجد ملاهاشم نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین حسن آزادمنش نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 04:58 00:30
456 مسجد ملاهاشم نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت الاسلام والمسلمین حسن آزادمنش نماز جماعت صبح 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 05:00 00:15
457 مسجد ملاهاشم نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام سیدعلی فریمانه نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:20
458 مسجد ملاهاشم مکبر مکبر نماز یومیه اجرا کننده ندارد سیستمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:25 00:20
459 مسجد ملاهاشم نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام سیدعلی فریمانه نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
460 مسجد ملاهاشم بیان احکام بیان احکام حجت‌الاسلام سیدعلی فریمانه 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 11:45 00:10
461 مسجد ملاهاشم نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت اجرا کننده ندارد سیستمی نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:45 00:20
462 مسجد ملاهاشم مکبر مکبر نماز یومیه اجرا کننده ندارد سیستمی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 16:45 00:20
463 مسجد ملاهاشم مداحی و ذکر توسل مداحی محمد غلامپور 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 17:05 00:10
464 مسجد ملاهاشم مداحی و ذکر توسل مداحی و مرثیه سرایی محمد غلامپور 0/09/08
ویرایش شده در
دوشنبه 17:15 00:15
465 مسجد ملاهاشم اتاق 1 کلاس حفظ کلاس آموزش قرائت وحفظ سید ابوالفضل ایوبی 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:00 01:30
466 مسجد ملاهاشم اتاق 1 آموزش ارتقایی کلاس آموزش قرائت وحفظ آقای رضا جاویدی صرافان مشهد 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 18:00 01:30
467 مسجد ملاهاشم اتاق 2 کلاس حفظ کلاس آموزش قرائت وحفظ محمد مهدی بهشتی سعادت 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 09:01
دوشنبه 15:30 01:30
468 مهمان سرای شیخ حرعاملی (برادران) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین یوسف شریف زاده نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
469 مهمان سرای شیخ حرعاملی (خواهران) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت الاسلام محمد یگانه نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
470 مهمان سرای غدیر (خواهران) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت الاسلام محمدرضا مهریزیان نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
471 کبوترانه نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجه الاسلام محمّدهادی عنایتی راد نماز جماعت ظهر و عصر 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 11:25 00:30
472 کبوترانه نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجه الاسلام محمّدهادی عنایتی راد نماز جماعت مغرب و عشاء 0/09/08
ویرایش شده در 0/09/08 11:58
دوشنبه 16:43 00:30