ورود  

سامانه جامع مدیریت برنامه های فرهنگی تبلیغی حرم مطهر رضوی (کوثر)

          

ردیف مکان تصویر عنوان برنامه عنوان فعالیت اجرا موضوع تاریخ روز زمان مدت توضیحات
1 اتاق شماره ۱۳ مقبره شیخ محمدعارف - پیرپالاندوز کلاس آموزش کارکنان آموزش خدام و کارکنان حرم مطهر رضوی مهدی کمالی پور 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 02:00
2 اتاق شماره ۲ مقبره شیخ محمدعارف - پیر پالان دوز کلاس آموزش کارکنان آموزش خدام و کارکنان حرم مطهر رضوی محسن نیازی کیا 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 02:00
3 اتاق شماره ۴۲ مقبره شیخ محمدعارف - پیرپالاندوز کلاس آموزش کارکنان آموزش خدام و کارکنان حرم مطهر رضوی مجتبی معین 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 15:00 02:00
4 اتاق شماره ۴۳ مقبره شیخ محمدعارف - پیرپالاندوز کلاس آموزش کارکنان آموزش خدام و کارکنان حرم مطهر رضوی محمدجواد غفوریان مصلحتی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 13:00 02:00
5 ایوان باب الهادی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت الاسلام غلامرضا اکبری نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 12:40 00:30
6 ایوان باب الکاظم نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام ابراهیم تقوی فر نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 12:40 00:30
7 ایوان مقصوره قرآن اذانگاهی صبح قرآن اذانگاهی آقای احسان سوختانلو قرآن اذانگاهی صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 03:17 00:10
8 ایوان مقصوره اذان صبح اذان آقای احسان سوختانلو اذان صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 03:27 00:06
9 ایوان مقصوره نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملکی نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
10 ایوان مقصوره زیارت امین الله قرائت زیارات آقای سیدحسین میرنژاد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 03:55 00:15
11 ایوان مقصوره قرائت قرآن قرائت قرآن آقای ابوالفضل چمنی فارمد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 04:30 00:30
12 ایوان مقصوره ترتیل خوانی قرآن کریم ترتیل آقای ابوالفضل چمنی فارمد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 05:30 00:30
13 ایوان مقصوره ترتیل خوانی قرآن کریم ترتیل آقای مرتضی میقانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 05:30 00:30
14 ایوان مقصوره سخنرانی سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن صباغیان اوصاف پارسایان از نظر قرآن و نهج البلاغه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:50 00:30
15 ایوان مقصوره قرآن اذانگاهی ظهر قرآن اذانگاهی آقای رضا بقائی قرآن اذانگاهی ظهر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:24 00:10
16 ایوان مقصوره اذان ظهر اذان آقای رضا بقائی اذان ظهر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:34 00:06
17 ایوان مقصوره نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه آیت الله مهدی مروارید نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
18 ایوان مقصوره ترتیل خوانی قرآن کریم ترتیل آقای رضا بقائی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 13:10 00:05
19 ایوان مقصوره زیارت امین الله قرائت زیارات آقای سیدهاشم وفایی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 13:15 00:15
20 ایوان مقصوره قرائت قرآن قرائت قرآن آقای مصطفی احمدی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 00:15
21 ایوان مقصوره اجرای محفل قرآنی مجری -قرآنی آقای محمد علیزاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 01:30
22 ایوان مقصوره حفظ خوانی حفظ خوانی آقای رضا عابدین زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:15 00:15
23 ایوان مقصوره قرائت قرآن قرائت قرآن آقای مهدی رضایی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:30 00:15
24 ایوان مقصوره تواشیح خوانی گروه تواشیح آقای مجید نجارزاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:45 00:15
25 ایوان مقصوره قرائت قرآن قرائت قرآن آقای عبدالجلیل اشرفی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 19:00 00:15
26 ایوان مقصوره قرائت قرآن قرائت قرآن احمدرضا بصیری فر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 19:15 00:15
27 ایوان مقصوره سخنرانی سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا طباطبایی نسب آثار یاد مرگ از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 19:25 00:30
28 ایوان مقصوره قرآن اذانگاهی مغرب قرآن اذانگاهی آقای مهدی هدایتی فر قرآن اذانگاهی مغرب 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:04 00:10
29 ایوان مقصوره اذان مغرب اذان آقای مهدی هدایتی فر اذان مغرب 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:14 00:06
30 ایوان مقصوره نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه آیت‌الله مصطفی اشرفی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
31 ایوان مقصوره نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین هادی تشکری صادق زاده نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:35 00:02
32 ایوان مقصوره ترتیل خوانی قرآن کریم ترتیل آقای مهدی هدایتی فر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:40 00:05
33 ایوان مقصوره زیارت امین الله قرائت زیارات آقای سید مصطفی موسوی نیا 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:55 00:15
34 باب‌السلام نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام علی صارمی نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
35 بست شیخ طبرسی میز پاسخگویی اعتقادی میز خدمت سیدحامد باقری تیجی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 04:00
36 بست شیخ طبرسی مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز آقای اسد رحیمیان خامنه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 02:00
37 بست شیخ طبرسی میز پاسخگویی احکام میز خدمت حجه الاسلام حسن مهاجرانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
38 بست شیخ طبرسی میز پاسخگویی اعتقادی میز خدمت عبدالصالح بابازاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
39 بست شیخ طبرسی مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز حجت الاسلام حسین نیازجو 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 17:00 02:00
40 بست شیخ طوسی میز پاسخگویی احکام میز خدمت حجه الاسلام محمود علی محمدی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 04:00
41 بست شیخ طوسی میز پاسخگویی اعتقادی میز خدمت حجت الاسلام حسن نهضتی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 04:00
42 بست شیخ طوسی میز پاسخگویی احکام میز خدمت محمد رضا سهرابي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
43 بست شیخ طوسی میز پاسخگویی اعتقادی میز خدمت مهدی سالاری (تربتی) 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
44 بست ها و صحن های پیرامونی حرم مطهر حرم شناسی حرم شناسی و حرم گردی زائرین غیر ایرانی سید شهزاد علی نقوی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 09:30 03:30 حضوری
45 بست ها و صحن های پیرامونی حرم مطهر حرم شناسی حرم شناسی و حرم گردی زائرین غیر ایرانی سید شهزاد علی نقوی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 18:00 03:00 حضوری
46 دارالقرآن اتاق 14 خوشنویسی کارگاه هنری زینب حسینی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:00 03:30
47 دارالقرآن اتاق 14 خوشنویسی کارگاه هنری فهیمه شریفی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:00 03:30
48 دارالقرآن اتاق 14 نقاشی کارگاه هنری سمیه سادات اکبری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:00 03:30
49 دارالقرآن اتاق 14 خوشنویسی کارگاه هنری فاطمه انصاری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 15:30 03:00
50 دارالقرآن اتاق 14 خوشنویسی کارگاه هنری بی بی مرضیه جلالی پور یزدی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 15:30 03:00
51 دارالقرآن اتاق 14 خوشنویسی کارگاه هنری بی بی مرضیه جلالی پور یزدی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 15:31 02:59
52 دارالقرآن اتاق 18 کارگاه نوجوان کارگاه کودک و نوجوان خانم مونس سعیدی نیا 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:00 03:00
53 دارالقرآن اتاق 18 کارگاه نوجوان کارگاه کودک و نوجوان خانم زهره بهشتی زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 17:00 02:15
54 دارالقرآن اتاق 21 کارگاه کودک کارگاه کودک و نوجوان خانم زهرا جامعی باغک 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 05:30
55 دارالقرآن اتاق 21 کارگاه کودک کارگاه کودک و نوجوان خانم طاهره آرین 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 06:00
56 دارالقرآن اتاق 21 کارگاه کودک کارگاه کودک و نوجوان خانم عالیه جهانیان سادات محله 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 06:00
57 دارالقرآن اتاق 21 کارگاه کودک کارگاه کودک و نوجوان خانم اعظم دادپور 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 06:00
58 دارالقرآن اتاق 21 کارگاه کودک کارگاه کودک و نوجوان خانم معصومه شریفی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 06:00
59 دارالقرآن اتاق 21 کارگاه کودک کارگاه کودک و نوجوان خانم خدیجه قاسمی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 06:00
60 دارالقرآن اتاق 9 مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز آقای غلامحسن ساربان 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:00 03:30
61 دارالقرآن اتاق 9 مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز آقای جعفر عرفانیان 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 03:00
62 دارالقرآن اتاق15 حفظ کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم سکینه باخدا 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:00 03:30
63 دارالقرآن اتاق15 حفظ کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم بتول گرامی نوقابی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 03:00
64 دفتر ائمه جماعت 1 نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام ابراهیم تقوی فر نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 20:20 00:30
65 دفتر ائمه جماعت 2 نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی حسنی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 20:20 00:30
66 دفتر ائمه جماعت 3 نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام علی صارمی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 20:20 00:30
67 دفتر ائمه جماعت 4 نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی اصغر مجتبوی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 04:00 00:30 حق القدم دوران کرونا -نامه9252
68 دفتر ائمه جماعت 4 نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی اصغر مجتبوی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 17:00 00:30 حق القدم دوران کرونا -نامه9252
69 دفتر ائمه جماعت 5 نماز جماعت صبح نماز جماعت حجت‌الاسلام سیدمحمد نژادحسینی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 04:00 00:30 حق القدم دوران کرونا -نامه9252
70 دفتر ائمه جماعت 5 نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت حجت‌الاسلام سیدمحمد نژادحسینی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 11:00 00:30 حق القدم دوران کرونا -نامه9252
71 دفتر ائمه جماعت 5 نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت حجت‌الاسلام سیدمحمد نژادحسینی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 17:00 00:30 حق القدم دوران کرونا -نامه9252
72 رواق امام خمینی(ره) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی سمانه صالحی متعهد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:01 03:59
73 رواق امام خمینی(ره) میز پاسخگویی احکام میز خدمت حجه الاسلام حسن مهاجرانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:02 05:58
74 رواق امام خمینی(ره) قرآن اذانگاهی صبح قرآن اذانگاهی آقای ابوالفضل چمنی فارمد قرآن اذانگاهی صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 03:17 00:10
75 رواق امام خمینی(ره) اذان صبح اذان آقای ابوالفضل چمنی فارمد اذان صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 03:27 00:06
76 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی حسنی نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
77 رواق امام خمینی(ره) زیارت امین الله قرائت زیارات آقای محمد عابدیها 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 03:55 00:15
78 رواق امام خمینی(ره) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی فاطمه رضایی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 04:00 04:00
79 رواق امام خمینی(ره) بیان معارف قرآنی بیان معارف قرآنی و تفسیر قرآن آقای مجتبی نصرتی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 05:15 00:15
80 رواق امام خمینی(ره) ترتیل خوانی قرآن کریم ترتیل آقای مجتبی فردفانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 05:30 00:30
81 رواق امام خمینی(ره) ترتیل خوانی قرآن کریم ترتیل آقای داوود خلوصی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 05:30 00:30
82 رواق امام خمینی(ره) میز پاسخگویی احکام میز خدمت آقای سید محمد جواد سجادی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 06:00 04:00
83 رواق امام خمینی(ره) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی مریم اخوان 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 03:00
84 رواق امام خمینی(ره) تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم حمیده سالمی مقدم 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:00 02:00
85 رواق امام خمینی(ره) مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز آقای علی اصغر یدی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:00 02:00
86 رواق امام خمینی(ره) مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز خانم بی بی معصومه حسین زاده حکم آباد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:00 02:00
87 رواق امام خمینی(ره) میز پاسخگویی احکام میز خدمت آقای محمد ذوقی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
88 رواق امام خمینی(ره) بیان احکام بیان احکام حجه الاسلام سیدرضا ذاکری جو 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:30 00:15
89 رواق امام خمینی(ره) سخنرانی سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملکی ارزش‏ها و ضدارزش‏ها از نگاه نهج البلاغه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:50 00:30
90 رواق امام خمینی(ره) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی مریم فرامرزی یزدی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
91 رواق امام خمینی(ره) معارف اذان گاهی بیان معارف قرآنی و تفسیر قرآن آقای علی اكبر تولایی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:16 00:06
92 رواق امام خمینی(ره) قرآن اذانگاهی ظهر قرآن اذانگاهی آقای مسعود پنجه قرآن اذانگاهی ظهر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:24 00:10
93 رواق امام خمینی(ره) اذان ظهر اذان آقای مسعود پنجه اذان ظهر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:34 00:06
94 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر فرزانه نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
95 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین حجت الاسلام حجت عابدینی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:55 00:02
96 رواق امام خمینی(ره) ترتیل خوانی قرآن کریم ترتیل آقای مسعود پنجه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 13:05 00:05
97 رواق امام خمینی(ره) زیارت امین الله قرائت زیارات آقای کاظم غلامشاهی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 13:15 00:15
98 رواق امام خمینی(ره) میز پاسخگویی احکام میز خدمت علی اکبر رحیمی پور 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 04:00
99 رواق امام خمینی(ره) تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم زینب اکبری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 15:30 02:00
100 رواق امام خمینی(ره) مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز خانم راضیه گریوانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 15:30 02:00
101 رواق امام خمینی(ره) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خانم منصوره حسین پور 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
102 رواق امام خمینی(ره) نشست دخترانه نشست های نوجوان و جوان خانم محدثه عرب 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 16:00 03:00
103 رواق امام خمینی(ره) مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز آقای محمدعلی قارونی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 02:00
104 رواق امام خمینی(ره) میز پاسخگویی احکام میز خدمت حسن رفاهي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
105 رواق امام خمینی(ره) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی فاطمه ناصری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:00 03:59
106 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم راشد یزدی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
107 رواق امام خمینی(ره) نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین آقای سید علی طباطبائی بحر آباد نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:35 00:02
108 رواق امام خمینی(ره) میز پاسخگویی احکام میز خدمت آقای مرتضی سیدآبادی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 22:00 01:58
109 رواق حضرت زهرا(س) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام سیدعلی صالح نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 12:40 00:30
110 رواق حضرت زهرا(س) نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین آقای مجید داورزنی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:55 00:02
111 رواق حضرت معصومه(س) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت الاسلام محمد وفایی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 12:40 00:30
112 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین علی مؤمنی نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 03:33 00:20
113 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز خانم بتول نامدار باغکی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:00 02:00
114 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون دعای روزانه قرائت زیارات میثم دولتی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:15 00:15
115 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون سخنرانی سخنرانی اداره مراسم (خواهران) خانم طاهره رجایی تدبر در سوره های ناس و فلق 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:30 00:45
116 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین علی مؤمنی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 12:40 00:30
117 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز خانم زهرا لشگری اسماعیل آباد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:30 02:00
118 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون حدیث کساء قرائت ادعیه میثم دولتی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:30 00:30
119 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون سخنرانی سخنرانی اداره مراسم (خواهران) خانم عصمت نجفی اهمیت حجاب از منظر قرآن 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 19:00 00:40
120 رواق حضرت‌نجمه‌خاتون نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام سیدعلی صالح نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 20:20 00:30
121 رواق دارالحجه اتاق 10 تدبر در قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث فاطمه غیور رزمگاه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:30 03:00
122 رواق دارالحجه اتاق 10 تدبر در قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم سیده محبوبه اسدپور زاویی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 17:00 02:00
123 رواق دارالحجه اتاق 9 مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز خانم سیده مریم حسینی فخر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:30 03:00
124 رواق دارالحجه اتاق 9 مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز خانم سعیده میرنژاد عنبرانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 17:00 02:00
125 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مروج نژاد نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
126 رواق دارالحجه(عج) دعای عهد قرائت ادعیه آقای حجت ملائکه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 03:55 00:15
127 رواق دارالحجه(عج) نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت حجت الاسلام محمد نصیری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 05:30 01:30
128 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خانم مرضیه بلیانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 03:00
129 رواق دارالحجه(عج) مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز آقای علیرضا عالم زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:00 02:00
130 رواق دارالحجه(عج) روخوانی کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم عصمت ابوالفضلی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 09:30 02:00
131 رواق دارالحجه(عج) تدبر در قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم مریم رضایی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:30 02:00
132 رواق دارالحجه(عج) کارگاه نوجوان کارگاه کودک و نوجوان خانم زهرا سلطانخواه بیدختی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:30 02:00
133 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی آقای حسن شمسی کاخکی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
134 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی زهرا دهقانی فیروزآبادی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:00 03:00
135 رواق دارالحجه(عج) بیان احکام بیان احکام آقای محمد تشکری صادق زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:30 00:15
136 رواق دارالحجه(عج) سخنرانی سخنرانی اجرا کننده ندارد سیستمی راه رستگاری در آیینه نهج البلاغه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:50 00:30
137 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی فرد نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
138 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین مهدی تشکری صادق زاده نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:55 00:02
139 رواق دارالحجه(عج) زیارت امین الله قرائت زیارات آقای علیرضا بایستی گرامی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 13:15 00:15
140 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی فاطمه شادکام تربتي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 03:00
141 رواق دارالحجه(عج) نشست دخترانه نشست های نوجوان و جوان ملیحه بهمدی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 16:00 03:00
142 رواق دارالحجه(عج) مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز کارگاه آموزشی تصحیح قرائت نماز آقای محمد رضا زاهد خمیرانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 02:00
143 رواق دارالحجه(عج) روخوانی کارگاه آموزشی قرائت وحفظ خانم کلثوم مقداری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:30 02:00
144 رواق دارالحجه(عج) تدبر در قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم فاطمه صلاحی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:30 02:00
145 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی زکریا صادقی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 17:00 04:00
146 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی صدیقه قربانیان کیکانلو 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 17:00 03:00
147 رواق دارالحجه(عج) بیان احکام بیان احکام محمد حسين درفشان 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 19:00 00:15
148 رواق دارالحجه(عج) سخنرانی سخنرانی آقای عباس نکونام آثار یاد مرگ از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 19:25 00:30
149 رواق دارالحجه(عج) پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی فهیمه جوانمردسیدآبادی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:00 03:59
150 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مروج نژاد نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
151 رواق دارالحجه(عج) نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام علی اکبر خرسند زاک نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:35 00:02
152 رواق دارالحجه(عج) زیارت امین الله قرائت زیارات آقای حمید پیوندیان 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:55 00:15
153 رواق دارالحجه(عج) نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت حجت الاسلام محمدعلی مهدوی نیا 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 21:00 01:30
154 رواق دارالرحمه راهنمای زائر غیر ایرانی راهنمای زائرین غیر ایرانی منوچهر سمیعی منش 1/04/05
ویرایش شده در 1/03/30 12:08
یک شنبه 00:00 07:00
155 رواق دارالرحمه راهنمای زائر غیر ایرانی راهنمای زائرین غیر ایرانی عبدالحسین ادیب 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 00:00 07:00
156 رواق دارالرحمه دعای صباح قرائت ادعیه و زیارات - زائرین غیرایرانی مهدی چنعانی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 04:05 00:40
157 رواق دارالرحمه میز پاسخگویی احکام پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی حجت‌الاسلام سیدعلی فریمانه 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 08:30 04:00
158 رواق دارالرحمه حرم شناسی و حرم گردی حرم شناسی و حرم گردی زائرین غیر ایرانی جمال قباداف 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 09:00 04:00
159 رواق دارالرحمه میز پاسخگویی احکام پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی رقیه صادقی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 09:30 03:30
160 رواق دارالرحمه میز خدمت حرم شناسی اداره زائرین غیر ایرانی حرم شناسی و حرم گردی زائرین غیر ایرانی ربیع دولابی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 10:00 04:00
161 رواق دارالرحمه راهنمای زائر غیر ایرانی راهنمای زائرین غیر ایرانی ناصر آل بوغبیش 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 22:00 01:59
162 رواق دارالسلام نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی اصغر حسینی نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
163 رواق دارالسلام نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی اصغر حسینی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
164 رواق دارالسلام نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین آقای سید محمد جواد سجادی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:55 00:02
165 رواق دارالسلام نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام سیدامیررضا هاشمی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
166 رواق دارالسیاده نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه آیت‌الله محمد حسن خزائی نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
167 رواق دارالسیاده نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت الاسلام والمسلمین مهدی بخارایی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
168 رواق دارالسیاده نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی فرد نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
169 رواق دارالمرحمه نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود مرویان حسینی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
170 رواق دارالمرحمه اجرای میان برنامه مجری -زایرین غیرایرانی عدنان بوشهری 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 13:05 01:15
171 رواق دارالمرحمه زیارت امام رضا علیه السلام قرائت ادعیه و زیارات - زائرین غیرایرانی نورالدین باهلی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 08:25
یک شنبه 13:08 00:17
172 رواق دارالمرحمه سخنرانی سخنرانی -زائرین غیرایرانی عبدالکریم بربوری 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 13:27 00:48 پخش زنده از رضوی تی وی
173 رواق دارالهدایه سخنرانی سخنرانی -زائرین غیرایرانی تامرلان علیزاده محبت مقدمه ولایت پذیری 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 10:00 00:30
174 رواق دارالهدایه زیارت امین الله قرائت ادعیه و زیارات - زائرین غیرایرانی اسلام(پیمان) همرنگ 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 10:30 00:15 برنامه حضوری برای زائرین جمهوری آذربایجان در رواق دارالهدایه است.
175 رواق دارالهدایه مداحی و ذکر توسل مداحی -زائرین غیرایرانی اسلام(پیمان) همرنگ 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 10:45 00:15 برنامه حضوری برای زائرین جمهوری آذربایجان در رواق دارالهدایه است.
176 رواق دارالهدایه نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام حسین حائری نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
177 رواق دارالولایه میز پاسخگویی اعتقادی میز خدمت آقای محمدعلی سجادی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 04:00
178 رواق دارالولایه میز پاسخگویی اعتقادی میز خدمت علي صارمي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
179 رواق دارالولایه میز پاسخگویی اعتقادی میز خدمت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رسولی‌ترشیزی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
180 رواق شیخ طوسی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه سید محمد کاظم درافشان طباطبائی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
181 رواق غدیر نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت الاسلام سیدعلی موسوی صدر نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
182 رواق غدیر پاسخگویی به مسائل دینی پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی نجف علی سعادتی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 07:30 05:30 حضوری
183 رواق غدیر پاسخگویی به مسائل دینی پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی سید مجاهد حسین نقوی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 10:00 04:00 حضوری
184 رواق غدیر نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت الاسلام محمدعلی عزیزی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
185 رواق غدیر پاسخگویی به مسائل دینی پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی عبدالخالق جعفری 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 14:00 08:00 حضوری
186 رواق غدیر کارگاه نوجوان برنامه کودک و نوجوان -زایرین غیر ایرانی خانم نجمه محمودی 1/04/05
ویرایش شده در 1/03/31 08:15
یک شنبه 19:00 03:00
187 رواق غدیر راهنمای زائر غیر ایرانی راهنمای زائرین غیر ایرانی خانم طاهره یزدی نژاد 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 19:00 03:30
188 رواق غدیر بیان احکام بیان احکام -زائرین غیرایرانی عمران حیدر سعیدی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 19:40 00:20 حضوری
189 رواق غدیر نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام محمد قربانزاده نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
190 رواق غدیر زیارت امین الله قرائت ادعیه و زیارات - زائرین غیرایرانی ذاکر علی ذاکری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 10:27
یک شنبه 20:40 00:15 حضوری
191 رواق غدیر اجرای میان برنامه مجری -زایرین غیرایرانی نجف علی سعادتی 1/04/05
ویرایش شده در 1/03/30 12:25
یک شنبه 21:10 00:40 حضوری
192 رواق غدیر سخنرانی سخنرانی -زائرین غیرایرانی خالدمحمود(تهیم) عارف حسین زیبایی های زندگی در سبک زندگی اهل بیت 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 21:15 00:45 حضوری
193 ساختمان حراست نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام سیدمحمدعلی حسنی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 12:40 00:30
194 سازمان حریم حرم نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت الاسلام حسن نهضتی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 12:40 00:30
195 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام سیدعلی حسینی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:02 05:58
196 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام حسین مروج قرائی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:02 05:58
197 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 محمدصالح جواهری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 06:00 04:00
198 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 محمد زروندي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 06:00 04:00
199 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 محمد رضا سهرابي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 06:00 04:00
200 سامانه 32020- برادران پاسخگویی به سوالات قرآنی حدیثی کارگاه آموزشی تفسیروحدیث احمد رباني اصل 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
201 سامانه 32020- برادران پاسخگویی به سوالات قرآنی حدیثی کارگاه آموزشی تفسیروحدیث سیدمحسن حسینی دولت آباد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
202 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 محمدجعفر چناری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
203 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 آقای داود حسنی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
204 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 آقای محمد جواد حسین زاده جاغرق 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
205 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام محمد دهنوی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
206 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجت الاسلام حسین شریعتی مایوان 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
207 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 ابوالفضل شفیعی پناه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
208 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام محمود موحدی فر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
209 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام ابراهیم خندان 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
210 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام مرتضی حسینی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
211 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام حسن مهاجری خراسانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
212 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام روح ا... نمایی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
213 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 آقای حبیب یوسف نژادخواجه بلاغ 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
214 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 علیرضا اسدی موحد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 04:00
215 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجت الاسلام مظفر برسلانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 04:00
216 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 مهدی تشکری صادق زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 04:00
217 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 غلامعباس حاجیوند 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 04:00
218 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 سيد مهدی حسینی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 04:00
219 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 سیدمحمدعلی قمری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 04:00
220 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام سیدابوالحسن قاسم زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 04:00
221 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام محمدصادق فاضلی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 04:00
222 سامانه 32020- برادران پاسخگویی به سوالات قرآنی حدیثی کارگاه آموزشی تفسیروحدیث حسن همتی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
223 سامانه 32020- برادران پاسخگویی به سوالات قرآنی حدیثی کارگاه آموزشی تفسیروحدیث محمدحسین دهقان نیری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
224 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام حسین خادم الخمسه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
225 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام حمید رجبی خلج 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
226 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام مصطفی زارع خضربیگی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
227 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 آقای محمدعلی سجادی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
228 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام مجید فروهی ارزنه ئی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
229 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام مهدی نخعی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
230 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام علیرضا محمدزاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
231 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 محمدعلی بیگی افین 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
232 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام رضا پردل 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
233 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام سیدابوتراب جوادزاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
234 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام رضا حسینی دارینی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
235 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام سیدحسین داودی ازغدی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
236 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 آقای محمد ذوقی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
237 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حسین منتظری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
238 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 سیدعلی حیدری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 22:00 01:58
239 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام مصطفی رنجبر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 22:00 01:58
240 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حسین سهرابی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 22:00 01:58
241 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجت الاسلام حجت عابدینی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 22:00 01:58
242 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 آقای رضا کوهزاد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 22:00 01:58
243 سامانه 32020- برادران پاسخگویی شرعی سامانه 32020 حجه الاسلام علیرضا محمدزاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 22:00 01:58
244 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران زهرا درویشی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:01 03:59
245 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران مریم فرامرزی یزدی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:01 03:59
246 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران زهرا حسین نژاد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 04:00 04:00
247 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران مرجان کاظمی دلوئی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 04:00 04:00
248 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران رقيه بردبار 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 04:00
249 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران زهرا تاجر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 04:00
250 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران طاهره سیدرحیم زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 04:00
251 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران فاطمه کاتبی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 04:00
252 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران کبری محمدیان تبار 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 04:00
253 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران اعظم ابراهیمی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
254 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران مهتاب پاک طینت 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
255 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران طیبه پزشکی راد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
256 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران خانم نرجس خاتون رباطی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
257 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران اعظم رضایی غیرتی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
258 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران خانم مریم مومن عنبران 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
259 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران حميده نگيني 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
260 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران زهرا صفارزاده قندهاري 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
261 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران فاطمه بداغ آبادی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
262 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران ناهید پاک نهاد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
263 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران زهرا حوصله 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
264 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران محدثه رجب زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
265 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران طاهره رعیت نژاد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
266 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران زهره زهرایی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
267 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران عفت عنبری زرگر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
268 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران خانم حوا کیمیاقلم 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
269 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران مهديه ممقانی قاضي جهاني 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
270 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران زهرا سادات جعفری دوغایی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
271 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران زهرا سفری بیلند 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
272 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران زهرا تاجر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
273 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران زهره رحیمی شبانکاره 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
274 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران معصومه صنم يار 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
275 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران عاطفه ضيايي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
276 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران مریم فضلی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
277 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران حمیده ظهوریان ثانی ممتاز 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
278 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران صدیقه سادات فاضلی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
279 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران زهره قدیمی فر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
280 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران بتول کرمانشاهیان 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
281 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران مرضیه نجفی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
282 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران نجمه انیسی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:00 03:59
283 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران خانم اعظم عرب مقار 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:00 03:59
284 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران سوسن محمودي هاشمي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:00 03:59
285 سامانه 32020- خواهران سامانه 32020 سامانه 32020 خواهران طیبه نجفی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:00 03:59
286 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت الاسلام والمسلمین عباس مقدسیان نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
287 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی اصغر مجتبوی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
288 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام مصطفی زارع خضربیگی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:55 00:02
289 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین علی مؤمنی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
290 شبستان آیت ا... تبریزی نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام احمد پارسا نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:35 00:02
291 شبستان آیت ا... علوی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصر حسینی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
292 شبستان آیت ا... نجف آبادی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدجعفر طباطبایی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
293 شبستان آیت ا... نجف آبادی قرائت قرآن قرائت قرآن آقای سیدمرتضی سادات فاطمی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 17:45 00:30
294 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدجعفر طباطبایی نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
295 شبستان آیت ا... نهاوندی سخنرانی سخنرانی حجت الاسلام سیدعلی مهدوی نیا عبادت و نيايش در نهج البلاغه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 03:55 00:20
296 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت الاسلام والمسلمین عباس فرازی نیا نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
297 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت ظهروعصر بیان احکام بین‌الصلاتین محمدعلی بیگی افین نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:55 00:02
298 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدجعفر طباطبایی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
299 شبستان آیت ا... نهاوندی نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام رضا حسینی دارینی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:35 00:02
300 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی معصومه صرافی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:01 03:59
301 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام مرتضی اسمعیل زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:02 05:58
302 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام حسن مهاجری خراسانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:02 05:59
303 صحن آزادی نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام سیدحسن حسینی واعظ نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
304 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خانم معصومه غلامشاهی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 04:00 04:00
305 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی هادي غفاري 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 06:00 04:00
306 صحن آزادی پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی محمد پوربدخشان 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 04:00
307 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی صديقه اشرفي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 03:00
308 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی آقای رجب علی بهمانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
309 صحن آزادی تصحیح وضو وضوخانه مهری کیانی زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
310 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خدیجه اسمعیلی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:00 03:00
311 صحن آزادی پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی محمد پوربدخشان 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
312 صحن آزادی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه آیت‌الله محمد حسن خزائی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
313 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی بی بی بتول عوض زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 03:00
314 صحن آزادی پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی قربان هادی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
315 صحن آزادی تصحیح وضو وضوخانه زهره زهرایی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
316 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی زهرا درویشی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 17:00 03:00
317 صحن آزادی پاسخگویی به مسائل دینی دفاتر پاسخگویی آقای حبیب یوسف نژادخواجه بلاغ 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
318 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی مرضیه توکلی شاد(فخری) 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:00 03:59
319 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خانم زهرا حسین پور 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:00 03:59
320 صحن آزادی نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه آیت‌الله محمد حسن خزائی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
321 صحن آزادی نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام مصطفی رنجبر نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:35 00:02
322 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام احمد اکبری چراغعلی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 22:00 01:58
323 صحن آزادی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام جواد محمد زاده خضر بیکی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 22:00 01:58
324 صحن آزادی استودیوی تصویربرداری سخنرانی در فضای مجازی فضای مجازی و رسانه غیرایرانی حجت‌الاسلام علاء الشیخ 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 21:00 01:00 کلاس اموزش تدبر در قران کریم
325 صحن امام حسن مجتبی(ع) نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام محسن کوثری نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
326 صحن امام حسن مجتبی(ع) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجلال حسینی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
327 صحن امام حسن مجتبی(ع) نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام حسین حائری نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
328 صحن امام حسن مجتبی(ع) نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام مهدی نخعی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:35 00:02
329 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی زهرا حوصله 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:01 03:59
330 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی راضیه خاکشور 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 04:00 04:00
331 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی مرضیه روایتی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 03:00
332 صحن انقلاب اسلامی تصحیح وضو وضوخانه خانم میمنت روحانی نژاد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
333 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی زینت صوفی حسن آباد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:00 03:00
334 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی خانم طاهره احمدی شیرازی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 03:00
335 صحن انقلاب اسلامی تصحیح وضو وضوخانه صفیه برسلانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
336 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی بی بی بتول عوض زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 17:00 03:00
337 صحن انقلاب اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی فاطمه کاتبی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:00 03:59
338 صحن انقلاب اسلامی -مقابل پنجره فولاد مداحی و ذکر توسل مداحی و مرثیه سرایی آقای حجت ا... حسن زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:00 00:40
339 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی لیلی محمدی زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:01 03:59
340 صحن جمهوری اسلامی نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام حسین حائری نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
341 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی لیلی محمدی زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 04:00 04:00
342 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر اعتقادی دفاتر پاسخگویی حجت الاسلام محمود عامری(*) 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 07:00 07:00
343 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی زهره جعفریه مزرعه آخوندی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 03:00
344 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی نجمه امانی رامرزانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:00 03:00
345 صحن جمهوری اسلامی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر فرجام نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
346 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی زهرا رحیمی صادق 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 03:00
347 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی زهرا استیری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 17:00 03:00
348 صحن جمهوری اسلامی پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی سميرا مومني 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:00 03:59
349 صحن جمهوری اسلامی نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود مرویان حسینی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
350 صحن جمهوری اسلامی نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین حجه الاسلام سیدعلی حسینی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:35 00:02
351 صحن دارالقرآن کریم نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام ابراهیم تقوی فر نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
352 صحن دارالقرآن کریم روانخوانی کارگاه آموزشی قرائت وحفظ آقای غلامحسن ساربان 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 01:00
353 صحن دارالقرآن کریم نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام محمد مهدی رجبی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
354 صحن دارالقرآن کریم بیان معارف قرآنی بیان معارف قرآنی و تفسیر قرآن آقای علی اكبر تولایی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:45 00:05
355 صحن دارالقرآن کریم تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث آقای علی اكبر تولایی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 13:00 00:45
356 صحن دارالقرآن کریم نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام محمد مهدی رجبی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
357 صحن دارالقرآن کریم قرائت قرآن قرائت قرآن سیدروح اله لسان طوسی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:45 00:30
358 صحن غدیر نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام سیدامیررضا هاشمی نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
359 صحن غدیر نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملکی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
360 صحن غدیر میز پاسخگویی احکام پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی خانم ندا مشکوری 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 18:00 05:00
361 صحن غدیر میز خدمت حرم شناسی اداره زائرین غیر ایرانی حرم شناسی و حرم گردی زائرین غیر ایرانی ربیع دولابی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 08:40
یک شنبه 18:00 04:30
362 صحن غدیر راهنمای زائر غیر ایرانی راهنمای زائرین غیر ایرانی عبدالرضا بچایی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 18:00 05:15
363 صحن غدیر راهنمای زائر غیر ایرانی راهنمای زائرین غیر ایرانی محمدرضا نادری 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 18:00 05:15
364 صحن غدیر کارگاه نوجوان برنامه کودک و نوجوان -زایرین غیر ایرانی خانم زینب گل 1/04/05
ویرایش شده در 1/03/31 08:14
یک شنبه 18:30 03:30
365 صحن غدیر کارگاه نوجوان برنامه کودک و نوجوان -زایرین غیر ایرانی خانم فاطمه دانایی باغکی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 18:30 03:30
366 صحن غدیر مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز قرائت‌ قرآن - زائرین غیرایرانی محمد پرسا 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 19:00 01:00 میز خدمت تصحیح نماز وقران در صحن غدیر
367 صحن غدیر میز پاسخگویی احکام پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی سلیمان سلیمان 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 19:00 00:35
368 صحن غدیر راهنمای زائر غیر ایرانی راهنمای زائرین غیر ایرانی ایمان لامی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 19:00 03:30
369 صحن غدیر راهنمای زائر غیر ایرانی راهنمای زائرین غیر ایرانی اسراء خاکی نهاد 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 19:00 03:30
370 صحن غدیر اجرای میان برنامه مجری -زایرین غیرایرانی مصطفی حسینی شکوه 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 19:25 03:25
371 صحن غدیر بیان احکام بیست دقیقه ای بیان احکام غیر ایرانی سلیمان سلیمان 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 13:44
یک شنبه 19:35 00:20 احكام هبة و صدقة
372 صحن غدیر مشاوره قرائت قرآن و تصحیح قرائت نماز قرائت‌ قرآن - زائرین غیرایرانی محمد پرسا 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 20:00 02:30 میز خدمت تصحیح نماز وقران در صحن غدیر
373 صحن غدیر میز پاسخگویی احکام پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی سلیمان سلیمان 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 20:00 02:00
374 صحن غدیر نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت الاسلام والمسلمین سیدابوالفضل طباطبائی اشکذری نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
375 صحن غدیر زیارت امین الله قرائت ادعیه و زیارات - زائرین غیرایرانی ناصر آل بوغبیش 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 14:26
یک شنبه 20:50 00:15 پخش زنده از اینستاگرام live.imamredaas
376 صحن غدیر سخنرانی سخنرانی -زائرین غیرایرانی سیدعلی حسن الموسوی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 08:36
یک شنبه 21:07 00:48 پخش زنده از اینستاگرام live.imamredaas
377 صحن قدس نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام علی صارمی نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 12:40 00:30
378 صحن پیامبر اعظم (ص) نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت الاسلام والمسلمین سیدمرتضی حسینی نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 03:33 00:20
379 صحن پیامبر اعظم (ص) تصحیح وضو وضوخانه فخرالسادات حجازي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
380 صحن پیامبر اعظم (ص) قرآن اذانگاهی ظهر قرآن اذانگاهی صوت مصطفی اسماعیل قرآن اذانگاهی ظهر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:24 00:10
381 صحن پیامبر اعظم (ص) اذان ظهر اذان صوت رحیم موذن زاده اردبیلی اذان ظهر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:34 00:06
382 صحن پیامبر اعظم (ص) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت الاسلام والمسلمین کریم عبدالهی نژاد نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
383 صحن پیامبر اعظم (ص) تصحیح وضو وضوخانه صفیه حاجی پور یساولی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
384 صحن پیامبر اعظم (ص) بیان احکام بیان احکام حجه الاسلام حسین خادم الخمسه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:45 00:15
385 صحن پیامبر اعظم (ص) همخوانی همخوانی مجتبی (گروه گلدسته های رضوی)ذبیحی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 19:00 00:05
386 صحن پیامبر اعظم (ص) سخنرانی سخنرانی آیت الله محسن کازرونی بهترین بندگان از منظر امام رضا ع 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 19:25 00:30
387 صحن پیامبر اعظم (ص) معارف اذان گاهی بیان معارف قرآنی و تفسیر قرآن حجت الاسلام محمدعلی فیض آبادی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 19:55 00:07
388 صحن پیامبر اعظم (ص) قرآن اذانگاهی مغرب قرآن اذانگاهی سیدروح اله لسان طوسی قرآن اذانگاهی مغرب 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:04 00:10
389 صحن پیامبر اعظم (ص) اذان مغرب اذان سیدروح اله لسان طوسی اذان مغرب 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:14 00:06
390 صحن پیامبر اعظم (ص) نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملکی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
391 صحن پیامبر اعظم (ص) نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین حجت الاسلام مظفر برسلانی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:35 00:02
392 صحن پیامبر اعظم (ص) زیارت امین الله قرائت زیارات آقای علی ملائکه 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:55 00:15
393 صحن پیامبر اعظم (ص) سخنرانی سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسین انصاریان کرامت نفس در کلام امام جواد علیه السلام 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 21:10 00:30
394 صحن پیامبر اعظم (ص) مدیحه‌سرایی مداحی و مرثیه سرایی آقای سیدجعفر ماهرخسار 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 21:45 00:30
395 صحن کوثر نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مروج نژاد نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
396 صحن کوثر نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت الاسلام والمسلمین عباس مقدسیان نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
397 صحن کوثر نماز جماعت مغرب‌وعشا بیان احکام بین‌الصلاتین آقای حسن شمسی کاخکی نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:35 00:02
398 صحن گوهرشاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی آقای حسن خداشناس 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:02 05:59
399 صحن گوهرشاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حميد انصاري بايگي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 06:00 04:00
400 صحن گوهرشاد تفسیر قرآن کارگاه آموزشی تفسیروحدیث خانم بی بی مرضیه اسمعیل زاده شورکی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:30 02:00
401 صحن گوهرشاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی آقای حسین عامری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
402 صحن گوهرشاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی محمد علي محسني زارج 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 04:00
403 صحن گوهرشاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام شورورزی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
404 صحن گوهرشاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام سیدابوالحسن قاسم زاده 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 22:00 01:58
405 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت مصطفی سلیمی زارع 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:00 02:00
406 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت حجه الاسلام مجتبی فیروزی پور 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:00 02:00
407 مدرسه پريزاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی سیدمحمدعلی قمری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:02 05:58
408 مدرسه پريزاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی علی جان قربانی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 00:02 05:58
409 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت حجه الاسلام مجتبی فیروزی پور 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 02:00 02:00
410 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت علیرضا توحیدی نیا 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 02:00 02:00
411 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت آقای محمدعلی سجادی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 04:00 02:00
412 مدرسه پريزاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی حجه الاسلام سید ابراهیم سیدرضائی چهارتکابی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 06:00 04:00
413 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت آقای علی ابهری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 06:30 01:30
414 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی سعید محمودی منظری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 04:00
415 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت حجت الاسلام محمدعلی عزیزی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 08:00 01:30
416 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت مهدی سالاری (تربتی) 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 09:30 01:30
417 مدرسه پريزاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی آقای مهدی قهاری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 10:00 04:00
418 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت علي صارمي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 11:46
یک شنبه 11:00 01:30
419 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت آقای علی ابهری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 11:00 01:30
420 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی حجت الاسلام علی اصغر فاضلی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
421 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی مرتضی میرزائی صفی آباد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 12:00 04:00
422 مدرسه پريزاد بیان احکام فقه و زندگی حجه الاسلام محمدصادق فاضلی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 13:00 01:00
423 مدرسه پريزاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی سیدعلی حیدری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 04:00
424 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت آقای علی ابهری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 14:00 01:30
425 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت آقای مرتضی کهرمی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 15:30 01:30
426 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت محسن بهرامی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 15:30 01:30
427 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی علی حمیدی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
428 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی علي صارمي 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 16:00 04:00
429 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت سیدمحمد طباطبائی شیرازی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 17:00 01:30
430 مدرسه پريزاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی آقای سیدمسعود حسینی دولت آباد 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:00 04:00
431 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت آقای مرتضی کهرمی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:30 02:00
432 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت آقای سیدحسین روح بخش 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 18:30 02:00
433 مدرسه پريزاد پاسخگویی اعتقادی دفاتر پاسخگویی سعید محمودی منظری 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:00 04:00
434 مدرسه پريزاد نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه آقای محمدحسن دانشفر نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 20:20 00:30
435 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت سیدحامد باقری تیجی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:30 01:30
436 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رسولی‌ترشیزی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 20:30 01:30
437 مدرسه پريزاد پاسخگویی دفاتر احکام دفاتر پاسخگویی آقای حسن خداشناس 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 22:00 01:58
438 مدرسه پريزاد نشست پرسش و پاسخ حلقه معرفت حجت الاسلام غلامرضا ناظمی 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/04 16:56
یک شنبه 22:00 02:00
439 مدیریت امور رفاه زائرین نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت الاسلام سید علی اصغر بازغندی(حافظیان) نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 12:40 00:30
440 مسجد صدیقیها نماز جماعت مغرب‌وعشا نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام سید محمد رضوی نسب نماز جماعت مغرب و عشاء 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 20:20 00:30
441 مسجد ملاهاشم نماز جماعت صبح نماز جماعت یومیه حجت الاسلام والمسلمین حسن آزادمنش نماز جماعت صبح 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 03:33 00:20
442 مسجد ملاهاشم نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام سیدعلی فریمانه نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 12:40 00:30
443 مقبره شیخ طبرسی نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت الاسلام محمدرضا مهریزیان نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:53
یک شنبه 12:40 00:30
444 مهمان سرای شیخ حرعاملی (برادران) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه حجت‌الاسلام والمسلمین یوسف شریف زاده نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 12:40 00:30
445 مهمان سرای شیخ حرعاملی (خواهران) نماز جماعت ظهروعصر نماز جماعت یومیه آقای محمدحسن دانشفر نماز جماعت ظهر و عصر 1/04/05
ویرایش شده در 1/04/05 13:54
یک شنبه 12:40 00:30
446 پاگرد دارالمرحمه پاسخگویی به مسائل دینی پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی احمد تقوی 1/04/05
ویرایش شده در 1/03/30 09:48
یک شنبه 08:00 06:00
447 پاگرد دارالمرحمه ترجمه شفاهی تالیف ترجمه ویراستاری نمونه خوانی ارزیابی علی ظریف شعریان 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 08:00 06:00
448 پاگرد دارالمرحمه پاسخگویی به مسائل دینی پاسخگویی دینی -زایرین غیر ایرانی هادی قربان یار 1/04/05
ویرایش شده در 1/03/30 09:48
یک شنبه 14:00 06:00
449 پایگاه شهید هاشمی نژاد کارگاه دخترانه (کلبه بازی) کارگاه های آموزشی نوجوان و جوان خانم طاهره آرین 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 09:30 03:00
450 پایگاه شهید هاشمی نژاد کارگاه دخترانه (کلبه یک آشنا) کارگاه های آموزشی نوجوان و جوان معصومه صدیقی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 09:30 03:00
451 پایگاه شهید هاشمی نژاد کارگاه دخترانه (کلبه دوست) کارگاه های آموزشی نوجوان و جوان خانم ملیحه سقط فروش خراسانی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 09:30 03:00
452 پایگاه شهید هاشمی نژاد کارگاه دخترانه (کلبه حکایت) کارگاه های آموزشی نوجوان و جوان سمانه هوشمندمعینی 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 09:30 03:00
453 پایگاه شهید هاشمی نژاد کارگاه دخترانه (کلبه کتاب) کارگاه های آموزشی نوجوان و جوان لیلی حیدری پارسا 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 09:30 03:00
454 پایگاه شهید هاشمی نژاد کارگاه دخترانه (کلبه بازی) کارگاه های آموزشی نوجوان و جوان زهرا عباسی هوجقان 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 16:00 03:00
455 پایگاه شهید هاشمی نژاد کارگاه دخترانه (کلبه یک آشنا) کارگاه های آموزشی نوجوان و جوان مهناز خنده رو 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 16:00 01:00
456 پایگاه شهید هاشمی نژاد کارگاه دخترانه (کلبه دوست) کارگاه های آموزشی نوجوان و جوان خانم مرضیه اکبریاری میانمرغ 1/04/05
ویرایش شده در 1/03/23 14:50
یک شنبه 16:00 03:00
457 پایگاه شهید هاشمی نژاد کارگاه دخترانه (کلبه کتاب) کارگاه های آموزشی نوجوان و جوان مریم پارسانیک 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 16:00 03:00
458 پایگاه شهید هاشمی نژاد کارگاه دخترانه (کلبه حکایت) کارگاه های آموزشی نوجوان و جوان نجمه چمی گو 1/04/05
ویرایش شده در
یک شنبه 16:00 03:00